Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Βιβλία διαγωνισμών Μαθηματικών

http://eisatopon.blogspot.gr/2017/05/books-for-preparation-of-mathematical.html?spref=fb&m=1

Books for preparation of Mathematical Olympiads

The following books treats the topic which are covered in the different levels of the olympiad and also are a rich source of problems. 
Αποτέλεσμα εικόνας για Mathematical Olympiad
1. Challenge and Thrill of Pre-College Mathematics 
V. Krishnamurthy, C. R. Pranesachar, K. N. Ranganathan and B. J. Venkatachala 
New Age International Publishers
2. Mathematical Challenges from the Olympiads
C. R. Pranesachar, S. A. Shirali, B. J. Venkatachala, and C. S. Yogananda 
Prism Books Pvt. Ltd.
3. Problem Primer for the Olympiad 
C. R. Pranesachar, B. J. Venkatachala, and C. S. Yogananda 
Prism Books Pvt. Ltd., #1865, 32nd. Cross, BSK II Stage, Bangalore 560 070. or 49, SardarSankar Road, Kolkata 700029. Phone: 24633890/24633944.
4, An Excursion in Mathematics 
M. R. Modak, S. A. Katre, V. V. Acharya 
BhaskaracharyaPratisthan, 56/14 Erandavane, Damle Path, Pune 411 004
5. International Mathematical Olympiad, Vol I, 1959-1975 
IstvanReiman 
Anthem Press (Indian Edition available)
6. International Mathematical Olympiad, Vol II, 1976-1990 
IstvanReiman
Anthem Press (Indian Edition available)
7. International Mathematical Olympiad, Vol III, 1991-2004 
IstvanReiman 
Anthem Press (Indian Edition available)
8. Mathematical Circles 
D. Fomin, S. Genkin& I. Itenberg 
First Reprinted Edition, University Press, New Delhi, 2000
9. Problem-Solving Strategies 
Arthur Engel 
Springer
10. A Primer On Number Sequences 
S. A. Shirali 
University Press
11. First Steps In Number Theory--- A Primer On Divisibility 
S. A. Shirali 
University Press
12. Functional Equations---A Problem Solving Approach 
B. J. Venkatachala 
Prism Books Pvt. Ltd
Αποτέλεσμα εικόνας για Mathematical Olympiad

Books on Geometry

1. Modern Geometry 
Durrel M. A., 
Macmillan & Co., London
2. Geometry Revisited 
H. S. M. Coxeter and S. L. Greitzer 
Mathematical Association of America
3. Plane Trigonometry 
S. L. Loney 
Macmillan & Co., London
Αποτέλεσμα εικόνας για Mathematical Olympiad

Books on Number Theory

1. An Introduction to the Theory of Numbers 
I. Niven& H. S. Zuckerman 
Wiley Eastern Ltd. New Delhi
2. Elementary Number Theory 
David Burton 
Universal Book Stall, New Delhi
3. An introduction to the theory of numbers 
G. H. Hardy & Wright 
Oxford University Publishers
Αποτέλεσμα εικόνας για Mathematical Olympiad

Problem Books - I. M. O Problem Collections

1. International Mathematical Olympiad 1959-1977 
S. L. Greitzer 
MAA Pubications
2. International Mathematical Olympiad 1978-1985 
M. S. Klamkin 
MAA Pubications
Αποτέλεσμα εικόνας για Mathematical Olympiad

General Problems

1. USA Mathematical Olympiads 1972-1985 
M. S. Klamkin 
MAA Pubications
2. Selected problems and Theorems in Elementary Mathematics 
D. O. Shklyarshky, N. N. Chensov and I. M. Yaglom 
3. 250 Problems in Elementary Number Theory 
W. Sierpenski 
American Elsevier
4. Problems in Plane Geometry 
I. R. Sharygin 
MIR Publishers

Αποτέλεσμα εικόνας για Mathematical Olympiad
Books for General Reading 

1. Higher Algebra 
S. Barnard & J.M. Child 
Macmillan & Co., London, 1939; reprinted Surjeet Publishers, Delhi, 1990
2. The Theory of Equations, Vol. 1 (13th Edition) 
W. S Burnside & A.W. Panton 
S. Chand & Co., New Delhi, 1990
3. Elementary Number Theory, Second Edition 
D. M. Burton 
Universal Book Stall, New Delhi, 1991
4. Introductory Combinatorics 
RA. Brualdi 
Elsevier, North-Holland, New York, 1977
5. Geometry Revisited 
H.S.M. Coxeter& S.L. Greitzer 
New Mathematical Library 19, The Mathematical Association of America, New York, 1967
6. Modern Geometry 
C.V. Durell 
Macmillan & Co., London, 1961
7. Higher Algebra 
H.S. Hall & S.R Knight 
Macmillan & Co., London; Metric Edition, New Delhi, 1983
8. Mathematical Gems Part I (1973), Part II (1976), Part III (1985) 
R Honsberger 
The Mathematical Association of America, New York
9. Geometric Inequalities 
N.D. Kazarinoff 
New Mathematical Library 4, Random House and The L.W. Singer Co., New York, 1961
10. Inequalities 
P.P. Korovkin 
Little Mathematics Library, MIR Publishers, Moscow, 1975
11. An Introduction to the Theory of Numbers 
I. Niven, H.S. Zuckerman & H.L. Montgomery 
Fifth Edition, Wiley Eastern, New Delhi, 2000
12. Applied Combinatorics 
A.W. Tucker 
Second Edition, John Wiley & Sons, New York, 1984
13. High School MathematicsPart II 
G.N. Yakovlev 
MIR Publishers, Moscow, 1984

Τρίτη 9 Μαΐου 2017

(119) Προετοιμασία για διαγωνισμούς-Διαγώνισμα 5 - mathematica.gr

(119) Προετοιμασία για διαγωνισμούς-Διαγώνισμα 5 - mathematica.gr

The colour of numbers: visions of our mathematical universe | Science | The Guardian

The colour of numbers: visions of our mathematical universe | Science | The Guardian

(118) Προετοιμασία για διαγωνισμούς - Διαγώνισμα 1 - mathematica.gr

(118) Προετοιμασία για διαγωνισμούς - Διαγώνισμα 1 - mathematica.gr

(118) BMO 2017 - Θέματα - mathematica.gr

(118) BMO 2017 - Θέματα - mathematica.gr